Skip to content

Llyfr Lluniau Dyslecsia a'i Bobl Ryfeddol

Kate Power, Kathy Iwanczak

Defnyddiwch y canllaw hwn i chwilota a gweld beth mae dyslecsia yn ei olygu i chi a darganfod yr hyn sydd ei angen arnoch i flodeuo! Daw dyslecsia yn fyw gyda delweddau gweledol a thestun lliwgar yn y llyfr newydd hwn ar ystyr dyslecsia, sut mae’n teimlo, beth i’w wneud amdano, a sut i ddysgu i’w dderbyn a’i gofleidio. Mae’r llyfr hwn sydd wedi’i ddylunio’n hyfryd, ynghyd â delweddau trawiadol a hiwmor ysgafn, yn mynd i’r afael â phwnc dyslecsia mewn ffordd syml ac anogol i bob grŵp oedran. Trwy ddangos beth yw dyslecsia a gofyn i’r darllenydd sut mae’n berthnasol iddynt, mae’r llyfr hwn yn cynnig ffordd hwyliog a gafaelgar o ddarganfod sut y mae dyslecsia yn effeithio ar yr unigolyn yn benodol, gyda llu o ddulliau a chynghorion dysgu, ac oriel o bobl ddyslecsig ysbrydoledig sydd wedi defnyddio eu sgiliau penodol i wneud rhywbeth rhyfeddol â’u bywydau.

9781913733803

I've read this
Urgent help