Skip to content

Cwestiynau a Theimladau Ynghylch Awtistiaeth

Louise Spilsbury, Ximena Jeria

Mae’r llyfr hwn yn archwilio agweddau amrywiol awtistiaeth mewn ffordd sy’n addas i blant. Mae’n cynnig help ymarferol, awgrymiadau a chyngor yn ogystal ag archwilio sefyllfaoedd bob dydd, gyda chefnogaeth, lluniau cain ac agos atoch i roi naws llyfr stori a llun cynnes, sy’n arbennig o addas ar gyfer plant 5-7 oed, ond gydag apȇl i blant iau a hŷn hefyd. Cymorth perffaith i helpu plant i fynegi eu teimladau ac archwilio sut maent yn teimlo a chynnig camau y gallant eu cymryd i’w helpu i ymdopi.

9781913733728

I've read this
Urgent help