Skip to content

Cwestiynau a Theimladau Ynghylch Anableddau

Louise Spilsbury, Ximena Jeria

Sut ydych chi’n helpu plentyn ifanc i ddelio ag anabledd neu egluro beth mae hynny’n ei olygu? Mae’r llyfr lluniau ymarferol hwn wedi’i gynllunio i helpu plant gyda’u cwestiynau a’u teimladau am bynciau dyrys a all fod yn anodd iddynt siarad amdanynt. Mae’r lluniau cain ac agos atoch yn rhoi naws llyfr stori a llun cynnes. Cymorth perffaith er mwyn helpu plant i fynegi eu teimladau ac archwilio sut maent yn teimlo a’r camau y gallant eu cymryd i’w helpu i ymdopi.

9781913733742

I've read this
Urgent help