Skip to content

Gan Bwyll a Gwyddbwyll

Bethan Gwanas

Mae Felix yn ei chael hi’n anodd yn yr ysgol. Mae ei ADHD yn ei gwneud hi’n anodd iddo ganolbwyntio ac mae ei raddau’n llithro. Mae pawb yn dal i ddweud wrtho am drio’n galetach, ond mae’n ymddangos nad oes unrhyw un yn deall pa mor anodd yw pethau iddo. Pan mae Mam yn awgrymu bod Felix yn treulio amser gyda’i daid, ni all Felix feddwl am unrhyw beth gwaeth. Nid yw Taid wedi bod yr un peth ers i Nain farw. Hefyd, mae bob amser yn ceisio dysgu gwyddbwyll diflas i Felix. Ond weithiau daw’r gwersi gorau o’r lleoedd mwyaf annisgwyl, ac yn fuan iawn mae Taid yn dangos i Felix fod ganddo bopeth i frwydro drosto.

9781800990661

I've read this
Urgent help