Skip to content

M am Awtistiaeth

The Students of Limpsfield Gr, Vicky Martin, Tudur Dylan Jones

M. Dyna beth yr hoffwn i chi fy ngalw os gwelwch yn dda. Mi wna i ddweud pam wrthych yn nes ymlaen. Croeso i fyd M. Mae’n gynhyrfus, melys a sur, ac mae bwystfil gorbryder yn llechu y tu allan i ystafelloedd dosbarth yn barod i neidio. Mae M eisiau bod fel pobl ifanc eraill yn ei harddegau sydd bob amser yn gwybod beth i’w ddweud a beth i’w wneud. Felly pam mae hi’n teimlo ei bod hi’n byw ar lefel wahanol o fodolaeth i bawb arall? Wedi’i ysgrifennu gan fyfyrwyr Limpsfield Grange, ysgol i ferched ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig ag anawsterau cyfathrebu a rhyngweithio, mae M am Awtistiaeth yn tynnu ar brofiadau bywyd go
12 iawn i greu nofel galonnog a doniol sy’n cyfleu uchafbwyntiau ac isafbwyntiau bod yn wahanol mewn byd o normalrwydd.

9781801060233

I've read this
Urgent help