Skip to content

Sut Wyt Ti'n Teimlo Heddiw?

Molly Potter, Testun, Sarah Jennings

Mae gan blant deimladau cryf ac weithiau mae’n anodd iawn iddynt ddelio â nhw. Mae Sut wyt ti’n teimlo heddiw? yn llyfr perffaith i’w rannu, ac mae’n llawn ffyrdd hwyliog, dychmygus o helpu plant i ddeall ac ymdopi ag ystod eang o emosiynau gwahanol. Mae’n llyfr gwych i bori ynddo lle gall plant ddewis teimlad sy’n berthnasol iddynt ar y pryd ac yna troi at y dudalen sy’n cynnig strategaethau hwylus i geisio delio â’r teimlad hwnnw. Mae nodiadau rhiant/gofalwr defnyddiol yng nghefn y llyfr yn cynnig mwy o syniadau y gall rhieni eu defnyddio gyda’u plentyn a strategaethau eraill i roi cynnig arnynt ar y cyd ac ymarfer y sgil holl bwysig o ddelio â theimladau.

9781849675598

I've read this
Urgent help