Skip to content

Iach am Oes: Hunan-werth ac Iechyd Meddwl

Anna Claybourne, Testun

Nid yw tyfu i fyny bob amser yn hawdd – mae eich ymennydd yn newid ac mae yna lawer o bethau i ymdopi â nhw, yn amrywio o emosiynau newydd i straen. Mae’r llyfr hwn yn archwilio beth yw hunan-werth ac iechyd meddwl a pham eu bod yn bwysig, gan edrych ar bynciau fel salwch meddwl, ffobiâu, anhwylderau bwyta a hunan-niweidio. Mae’n edrych ar dechnegau i ddelio â phroblemau gan gynnwys lleihau straen, ymwybyddiaeth ofalgar a phendantrwydd.

9781849675611

I've read this
Urgent help