Skip to content

Ga i Son am ADHD?

Susan Yarney, Testun, Chris Martin

Dewch i gwrdd â Ben – bachgen ifanc ag ADHD. Mae Ben yn gwahodd darllenwyr i ddysgu am ADHD o’i safbwynt ef. Mae’n helpu plant i ddeall yr hyn y mae’n ei olygu i gael ADHD ac yn disgrifio beth ydyw a sut mae’n teimlo. Mae Ben yn esbonio sut y cafodd ddiagnosis a’r hyn y mae wedi’i ddysgu am ffyrdd i leddfu ei symptomau ADHD, a sut y gall ffrindiau ac oedolion helpu gartref ac yn yr ysgol. Mae’r llyfr darluniau hwn yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol a bydd yn gyflwyniad delfrydol i 11 bobl ifanc, o 7 oed i fyny, yn ogystal â rhieni, ffrindiau, athrawon a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant ag ADHD. Mae hefyd yn fan cychwyn rhagorol ar gyfer trafodaethau teulu ac ystafell ddosbarth.

9781783903375

I've read this
Urgent help